Sarasvátí

Masáž Sarasvatí v nás povzbuzuje aspekt Rádkyně a má jméno po bohyni moudrosti, učenosti a výmluvnosti. Není to moudrost rozumová, ale vychází z ženiny hluboké podstaty. Je to moudrost, k níž mnoho žen přichází až s věkem a prožitými zkušenostmi. Je to moudrost, že ať už se děje v životě cokoliv, i to jednou pomine.

Když žena plyne se životem, dovoluje si nekontrolovat, dovoluje si důvěřovat, že vše má svůj smysl, proplouvá životem radostněji. Vnímá jemné náznaky synchronicity vesmíru, takže už do svého života nepotřebuje přitahovat těžké zkoušky, aby jí nasměrovaly tam, kam chce jít její srdce a duše. Slyší jejich šepot. Z vnějšího hlediska pak vidíme, že se takové ženě vše daří, že má štěstí a že vše dokáže obrátit v hojnost a prosperitu.

Jméno Sarasvatí znamená doslova „plynoucí“ a v plynutí žena naslouchá svému tělu, srdci a duši, své hluboké podstatě. Masáž podporuje v ženě prožitek plynutí. Tělo si plynutí do sebe hluboko uloží a při opakování masáže žena přenáší tuto esenci do svého života.  

Z fyzického hlediska masáž působí na játra, žlučník, slezinu a slinivku, harmonizuje a tonizuje urogenitální a lymfatický systém.

Obecněji si o ženských masáží Mohendžodáro si můžeš přečíst zde . Také jsem blíže popsala účinky těchto masáží na psychiku ženy na svém blogu. Tento článek si můžeš přečíst zde.

Celkové ošetření trvá zhruba 100 minut. Individuálně se může čas lišit, takže si určitě si vyhraď dostatek času, abys mohla nechat účinky masáže dosednout. Důležité je nikam po masáži nepospíchat.