Radharání

Při Radharání se ošetřují ruce, krk a hlava. Slouží především k psychickému uvolnění, aby se žena dokázala ponořit z hlavy a myšlenek do prožívání těla. Povzbuzuje nervový a hormonální systém a jeho řídicí funkce.

Co to jsou Ženské masáže Mohendžodáro a jak působí po fyzické a psychické stránce na tělo ženy si můžete přečíst zde.

Průběh masáže:

1) Úvodní popovídání

2) Energetické odblokování

3) Krátká relaxace

4) Masáž Radharání – 50 min.

5) Doprožití, sdílení

Celkové ošetření trvá zhruba 90 minut. Individuálně se může čas lišit, takže si určitě si vyhraďte dostatek času, aby jste mohly nechat účinky masáže dosednout. Důležité je nikam po masáži nepospíchat.