Všechny články

Na slovíčko s Vnitřním mužem

Poslední dobou se při rebozo rituálech často noříme do základního nastavení mužsko-ženské polarity, tedy Vnitřního muže a Vnitřní ženy, jejich vztahu a spolupráce.

Ne jinak tomu bylo i při posledním rituálu, který jsem dělala, a krásně to koresponduje i s mým vlastním uvědoměním a prožitkem tento týden, kdy jsem hlouběji navázala komunikaci se svým Vnitřním mužem.  

Toto povídání bude o té půlce v nás, která nás většinou nenapadne při rozvíjení sebe sama. Častým tématem posledních let je, že aby ženy byly ženami, je důležité kultivovat a povzbuzovat Vnitřní ženu. U mužů pak Vnitřního muže. Je to pravda, má to své místo.

Nejdřív potřebujeme zrevidovat a posílit tu naši část, která tak nějak přirozeněji odpovídá našemu pohlaví. Tu, kterou jsme dlouho zanedbávaly. Potřebujeme se znovu-napojit na to, co naše pohlaví nese za esenci. Nicméně když dozraje čas, je potřeba se podívat i na tu druhou půlku.

Toto povídání budu směřovat k ženám a k té části, kterou definujeme jako Vnitřní muž. U mužů by toto povídání bylo o důležitosti jejich Vnitřní ženy.

Tak jdeme na to…

My ženy, často někde hluboko, muže odmítáme, bojíme se jich, chceme mít nad nimi navrch, cítíme k nim vztek, zradu, hluboké zranění z ublížení či mnoho dalších variací a emocí. Pochází to z naší zkušenosti – současný život, porod, prenatál, zkušenosti naší maminky, babičky a jiných žen z rodu a z našich minulých životů. Pokud však nepřijímáme muže, mužskou energii, nemůže nám v životě být oporou ani náš vlastní Vnitřní muž.

Ženská energie, to jsou elementy Vody a Země. Je to planeta Země. Je to Život a Smrt. Mužská energie, to jsou elementy Ohně a Vzduchu. Je to Kosmos, Vesmír. Je to Vědomí a Bytí. Za každým naším uVědoměním je náš Vnitřní muž.

Když nepřijímáme mužskou energii, nepřijímáme tím i Jeho. S nepřijetím jde ruku v ruce tendence manipulovat, a to nejen směrem k druhým, ale manipulujeme i sami sebou, s naším vlastním Vnitřním mužem, s naším vlastním Vědomím.

Klasicky se to objevuje ve chvílích, kdy se zlobíme na muže, partnera a/nebo manžela a ukazujeme na jeho chyby – „On by měl udělat tohle a tamto“.

Jenže tím vlastně manipulujeme sami sebe, ukazujeme ven a přitom naše Vnitřní žena peskuje našeho Vnitřního muže. Jedna naše část peskuje a bojuje s částí druhou.

A přitom náš Vnitřní muž ve své prapodstatě chce, abychom mu důvěřovali a viděli v něm oporu. Dá se říct, že na jednu stranu chápe, proč nám to nejde, na druhou stranu ho naší nedůvěrou obíráme o jeho přirozenost, o jeho sílu. Náš Muž vidí naší Vnitřní ženu obnaženou – ve své autenticitě, stínech a emocích. Vidí její sílu a vidí její zranitelnost, vidí jí komplexně a kompletně. A co nás na tom děsí nejvíc, je to, že On Ji přesto přijímá. Ustojí všechny emoce, které Žena má. Jeho vlastní Střed je klidný, nehybný a laskavý, přestože okolo něj zuří hurikán Vnitřní ženy.  A tak nás Vnitřní muž učí přijetí vlastních emocí, učí nás důvěře, odvaze a lásce. Pro našeho Muže jsme skutečně Ta jediná.

Pro mě je to nové. Procítit vnitřní sebepřijetí od mužské energie je zprvu šokující, těžko uvěřitelné. Opravdu mě můj Vnitřní muž přijímá takovou, jaká jsem? Věřím mu to? Nezneužije to proti mně? A přesto někde tam v hloubce cítíte, že Vás skutečně přijímá. Je to nesmírně léčivé. Zároveň jsem si až do teď nedokázala představit, jak hluboce mě ovlivňuje základní nastavení vztahu nebo ne-vztahu mezi mou Vnitřní ženou a mým Vnitřním mužem. Objevuji, že jejich vztah není ideální, ale ve své podstatě se hluboce milují, jen tam visí nějaké překážky, které brání úplnému propojení. Má Vnitřní žena má směrem k Muži obrany. Postupně je odkrývám, ale uvedu příklad – má Vnitřní žena se bojí zneužití důvěry. To zvenku pak znamená, že i já osobně jsem okolo mužů jakoby stále na stráži, a přes tuto obranu jim pak nedokážu ani plně naslouchat, plně je milovat, plně je přijímat. Jak to potom mohu chtít od nich?

Skrze Vnitřní ženu se napojujeme na Zemi, skrze Vnitřního muže se napojujeme na Vesmír. Tomu se říká soulad, harmonie, spolutvoření. Ani jeden nemůže  dlouhodobě fungovat bez toho druhého, aniž by došlo k nerovnováze a nemoci.

Místo házení špíny na ostatní a na druhé pohlaví obzvlášť, bychom se každý měli seznámit s tím, jak tyto dvě polarity, mužskou a ženskou, máme nastavené uvnitř nás. Jak nahoře, tak dole. Jak v mikrokosmu, tak v makrokosmu.

Věřím, že žena se stává celistvou až ve chvíli, kdy plně přijme svého Vnitřního muže, tzn. mužskou energii takovou, jaká je. Muž se stává celistvým mužem až ve chvíli, kdy plně přijme svou Vnitřní ženu, tzn. ženskou energii takovou, jaká je. To bílé, ale i to černé, a všechny odstíny mezi tím.

Já jsem zjistila, že nejlepší pokroky při práci na sobě dělám, když si přestanu lhát. Když jsem sama k sobě 100% upřímná, a to i když jsou to někdy odpovědi, které nechci slyšet. Také si to můžete zkusit a odpovědět si na tyto otázky:

Bojím se mužů? Když se podívám na muže, jaké emoce cítím? Dokážu důvěřovat a opřít se o muže? Dokážu se mu otevřít? Dovoluji si se mu ukázat taková, jaká jsem? Dokážu být k němu úplně upřímná, nebo vymýšlím, jak odpovědět, abych nezranila či se ukázala v lepším světle. Dávám muži v životě prostor nebo ho chci mít pod kontrolou?

Když si odpovídáte, odpovídá vaše Vnitřní žena směrem k Vnitřnímu muži. I zde můžete zahlédnout střípek toho, jak na tom vaše dvojice je.

A pokud se chcete ještě více ponořit do tohoto tématu, můžeme se spolu na to podívat během práce s rebozem. A také můžeme začít rozpouštět bloky, které brání nebo narušují komunikaci a láskyplný vztah Vaší Vnitřní ženy a Vnitřního muže. 

Přeji nám všem, abychom dokázali přijmout všechny naše části, abychom dovolili propojení mezi Nebem a Zemí, tak se totiž začíná tvořit Ráj.

S láskou,

Tereza