Všechny články

Vyjádření úcty svému Rodu

„Pro tvůj současný život je nesmírně důležité vyjádřit úctu svým předkům. Úcta je o tom, že respektuješ, že to, co ve svém životě dělali, dělali tak, jak nejlépe uměli. Každý krok na jejich životní cestě vedl k tomu, že ses narodila a jsi tu právě teď a tady. Buď jim vděčná za život.

Mohli v tvých očích posrat, co mohli, ale ve skutečnosti, jsi díky tomu přesně taková, jaká jsi. A to je od tvých předků obrovský dar. Poděkuj za ten dar, za dar života, a zároveň věz, že máš svobodnou vůli a můžeš jít úplně jinou cestou, než šli oni.

Můžeš žít život, jaký chceš, a přesto být svým předkům vděčná, cítit k nim úctu a nechtít pokračovat v jejich šlépějích. Můžeš být na ně rozzlobená, můžeš je nenávidět, můžeš cítit všechny barvy emocí, a přesto mít k nim úctu.

Zapal svíčku. Poděkuj jim. Pokloň se jim. A žij svůj život, jaký chceš Ty!“

I takové téma, jako vyjádření úcty ke svým předkům a zároveň hluboké zvědomění si vlastní životní cesty, se může objevit v rámci Rebozo uzavíracího rituálu.