Osobní rozvoj

Masáže Mohendžodáro a vliv na psychiku ženy

Dech

Dech….je prvním darem, který nám byl dán.

Dech…je ohraničením celého našeho života – první nádech při narození a poslední výdech při úmrtí